OPĆI UVJETI KORIŠTENJA KIDS CINESTAR DVORANE

Opći uvjeti korištenja KIDS dvorane
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o korištenju Kids dvorane (pružatelj usluga privredno društvo Blitz-CineStar d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 24146311117, dalje u tekstu: “CineStar”, ili „Blitz-CineStar“) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Kids dvorane. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: [email protected] ili osoblju CineStara.

 

Prihvaćanje Općih uvjeta


1. Kupovinom ulaznice za projekciju u KIDS CineStar dvorani ili ulaskom u KIDS CineStar dvoranu prihvaćate ove Opće uvjete korištenja KIDS CineStar dvorane (dalje u tekstu: “Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga CineStara.


2. Na sva pitanja koja nisu izričito uređena ovim Općim uvjetima, primenjuju se Opći uvjeti poslovanja Blitz-CineStara dostupnim na website-u www.blitz-cinestar.hr. U slučaju drugačijeg uređenja pojedinih pitanja ovim Općim uvjetima i drugim općim uvjetima ili pravilima Blitz-CineStara, prednost u primjeni imaju Opšti uvjeti korištenja KIDS dvorane. 

 

Promjene Općih uvjeta 


3. CineStar zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni i/ili dopuni ove Opće uvjete i takve promjene stupaju na snagu danom objave. CineStar Vam savjetuje da prije kupovine ulaznice za projekciju u u KIDS dvorani ili ulaska u KIDS dvoranu provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Opće informacije i pravila korištenja KIDS dvorane


4. Kids dvorana sastoji se od sjedala koja su namijenjena gledanju filma i Zone za igranje u kojoj se nalazi tobogan za spuštanje, kao i pripadajuća oprema, igračke i rekviziti (dalje u tekstu: “Zona za igranje”). Ovim Općim uvjetima CineStar želi prikladno ukazati korisnicima na sve specifične karakteristike korištenja Kids dvorane i potencijalne opasnosti koje proizlaze i/ili mogu proizaći iz korištenja Kids dvorane u slučaju nepridržavanja ovih pravila, sigurnosnih pravila i uputstava. Molimo roditelje, zakonske zastupnike djeteta ili osobe kojima je dijete privremeno povjereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika djeteta (dalje u tekstu: „Odgovorna osoba“) da ne ostavljaju djecu u Kids dvorani i u Zoni za igranje bez njihovog nadzora s obzirom da je samostalan boravak djece u istima zabranjen kao i da Blitz-CineStar ne garantira apsolutnu sigurnost djece tijekom boravka u Kids dvorani. Radi postizanja što većeg mogućeg stupnja sigurnosti Vaše djece, prostor Kids dvorane dodatno je opremljen video nadzorom. Detalji te Vaša prava i obveze, vezani za osobne podatke Vas i Vašeg djeteta, prikupljene putem video nadzora ili na drugi način prilikom i povodom korištenja ove usluge i drugih usluga CineStara propisani su Opći uvjeti zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici izjava o privatnosti

 

5. Zona za igranje. Zona za igranje ima sigurnosni certifikat, ali Blitz-CineStar ne može predvidjeti, niti spriječiti povrede koje djeca sama sebi nanesu ili nastanu zbog neprimjerene upotrebe prostora i igračaka/rekvizita ili povrede koje djeca sebi nanesu međusobno, a na što Blitz-CineStar nema nikakvog utjecaja. Pristup Zoni za igranje dozvoljen je djeci koju dovede roditelj ili koja su u pratnji druge Odgovorne osobe. Tijekom perioda predviđenog za igranje odn. boravka u Zoni za igranje, osoblje Blitz-CineStara će biti u Kids dvorani i paziti na poštivanje ovih Općih uvjeta. Korištenje Zone za igranje može predstavljati opasnost i prouzrokovati povrede ukoliko se djeca i roditelji ili druge Odgovorne osobe u pratnji djece ne pridržavaju sigurnosnih pravila sadržanih u ovim Općim uvjetima korištenja.

 

6. U cilju maksimalne zaštite djece, molimo sve korisnike (korisnikom se smatra svako dijete koje koristi prostor Kids dvorane, roditelj djeteta, kao i druga Odgovorna osoba koja je dovela dijete) Kids dvorane (prostora, opreme, igračaka, rekvizita…) da se pridržavaju sljedećih osnovnih pravila:

  • Film se ne prikazuje kada je u Kids dvorani predviđeno vrijeme za igranje. Vrijeme za igranje počinje 30 min prije filmske projekcije, a traje 20 minuta nakon čega bi se korisnici trebali smjestiti na svoja mjesta u Kids dvorani, koja su naznačena na kupljenoj kinoulaznici. Nakon isteka vremena predviđenog za igranje, Zona za igranje zatvara se iz sigurnosnih razloga od strane osoblja Blitz-CineStara kako ne bi mogla koristiti za vrijeme trajanja filmske projekcije.
  • Zona za igranje je prilagođena i namijenjena djeci u dobi od 3 do 12 godina, odnosno djeci do 80 kg tjelesne mase.
  • U Zoni za igranje u svakom trenutku može boraviti najviše 62 djece, u skladu sa sigurnosnim pravilima korištenja iste te Blitz-CineStar zadržava pravo da uslijed sigurnosnih razloga uskrati pružanje usluge i/ili naloži napuštanje Zone za igranje odgovarajućem broju djece.
  • Korištenje usluge Kids dvorane dozvoljeno je isključivo u prikladnoj odjeći koja ne ograničava kretanje i ne uzrokuje zapinjanje djeteta za stvari ili osobe, dok djeca na nogama mogu imati čarape ili papuče.
  • Radi dodatne sigurnosti, molimo roditelje i druge Odgovorne osobe da se pobrinu da oni sami kao ni djeca ne nose nakit, bedževe ili slične predmete koji bi mogli povrijediti njih ili drugu djecu. Također, nije dozvoljeno igranje u odjevnim predmetima s kapuljačama, dugim trakama i vezicama, remenima i gumbima.
  • Prilikom ulaska u Kids dvoranu, dijete, odnosno Odgovorna osoba u pratnji djeteta treba ostaviti obuću, jaknu i slične odjevne predmete, kao i odjevne predmete iz prethodne dvije točke iznad, u za to predviđenom prostoru u Kids dvorani. 
  • U Zonu za igranje zabranjeno je unošenje hrane i pića zbog sigurnosnih razloga. Konzumacija hrane i pića kupljene na prodajnim mjestima multipleksa CineStar je dozvoljena isključivo za vrijeme trajanja filmske projekcije izvan Zone za igranje.
  • Radi zaštite zdravlja ostale djece, djeca koja imaju temperaturu ili osip, odnosno, koja boluju od zaraznih bolesti, ne bi smjela prisustvovati projekciji niti se igrati u Kids dvorani.
  • Spuštanje niz tobogane uvijek mora biti s nogama naprijed. Zabranjeno je spuštanje s glavom naprijed, kao i penjanje uz i na tobogan (suprotno od smjera spuštanja).
  • Nije dozvoljeno penjanje uz zaštitnu mrežu koja se nalazi oko Zone za igranje

 

7. CineStar zadržava pravo da zamoli svakog korisnika koji se ne pridržava ovih Općih uvjeta da napusti Kids dvoranu. U slučaju da neko dijete svojim ponašanjem izuzetno uznemirava ili ugrožava sigurnost druge djece, roditelj ili druga Odgovorna osoba koja je dovela dijete je obavezna da na poziv osoblja CineStara dođe po dijete i izvede ga iz Zone za igranje. Radnici CineStara imaju pravo uskratiti uslugu korisnicima koji dovedu dijete ako se, prema procjeni osoblja CineStara, ti korisnici ne ponašaju primjereno odnosno u skladu sa ovim Općim uvjetima, te i Općim uvjetima poslovanja Blitz-CineStara, kao i svim drugim pravilima i uvjetima korištenja usluga Blitz-CineStara važećim u danom trenutku. U tom će slučaju i dijete i osoba koja je dovela dijete biti zamoljeni da napuste Kids dvoranu, budući da nije moguć samostalan boravak djeteta u Kids dvorani.

 

8. Za vrijeme projekcije u Kids dvorani obavezni ste poštivati navedena pravila, sigurnosna upozorenja i uputstva osoblja CineStara.

 

9. Za korištenje Kids dvorane nije moguće sljedeće:
i. Rezervacija ulaznica;
ii. Popusti za Studente i Senior karticu;
iii. CineStar kuponi;
iv. Storniranje ulaznica.
v. Povoljnija cijena ulaznice za Stars Club karticu (Loyalty četvrtak)

 

10. Ulaznice za KIDS dvoranu mogu kupti isključivo roditelji, Odgovorna osoba ili druga punoljetna osoba.

 

Odgovornost


11.  Kids dvoranu koristite isključivo na Vašu osobnu odgovornost.

 

12.  Korisnici Kids dvorane dužni su se prema prostoru, inventaru i ostaloj opremi u Kids dvorani odnositi s dužnom pažnjom. U slučaju nastanka štete u prostoru i/ili na inventaru i/ili ostaloj opremi u Kids dvorani uzrokovane nepažnjom korisnika, koju nije moguće popraviti ili očistiti na licu mjesta, korisnik se obavezuje snositi troškove popravka, odnosno čišćenja ili eventualno kupovine nove opreme ili inventara, odnosno zamjene oštećenog dijela prostora ukoliko je šteta tog obujma i takve prirode da popravkom tj. čišćenjem oštećene imovine CineStara ne bude bila moguća.

 

13.  Za boravak djece u Kids dvorani obvezna je prisutnost roditelja ili druge Odgovorne osobe. Kupovinom ulaznice za Kids dvoranu, odnosno korištenjem usluge Kids dvorane svaka punoljetna osoba koja je dovela dijete, a nije roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta, odgovoran je za dijete koje je doveo i koje mu je privremeno povjereno na čuvanje od strane roditelja/zakonskog zastupnika djeteta.

 

14.  Boravak djeteta u Kids dvorani ni na koji način se ne može smatrati poveravanjem djeteta CineStaru ili bilo kom članu osoblja CineStara u smislu odgovornosti za postupke djeteta.

 

15.  Roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta ili Odgovorna osoba, odgovara CineStaru za štetu koju počini njegovo dijete, nezavisno od postojanja osobne krivice i nezavisno od životnog uzrasta djeteta.

 

16. CineStar ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog postupanja korisnika protivno pravilima, sigurnosnim uputstvima, certifikatima i upozorenjima danim u ovim Općim uvjetima, kao i u Općim uvjetima poslovanja CineStara, kao i u drugim pravilima i uslovima korištenja usluga CineStara važećim u danom trenutku nastanka štete .

 

17. CineStar ne može ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, oštećenje ili drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja Kids dvorane, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje CineStara. CineStar ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepropisnog postupanja ili postupanja protivno ovim Općim uvjetima za vrijeme korištenja Kids dvorane, kao i protivno Općim uvjetima poslovanja CineStara, i u drugim pravilima i uvjetima korištenja usluga CineStara važećim u danom trenutku nastanka štete.

 

18. CineStar ne odgovara za gubitak ili štetu na stvarima ostavljenim na ulazu u Kids dvoranu ili u Kids dvorani, kao ni generalno za stvari unesene u prostor multipleksa, ali u slučaju gubitka nekog predmeta možete se obratiti dežurnom članu osoblja u kinu koji će provjeriti je li isti pronađen.

 

Opće odredbe


19. Na odnos između Vas i CineStara primenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je nadležni sud u Zagrebu.